SSP

Dit liv på nettet

Bed din SSP-kontaktlærer om kodeord.

”Dit Liv På Nettet” er et visuelt undervisningsmateriale om børns digitale liv og digital adfærd. Materialet er udviklet på baggrund af 17 års erfaring med anonym rådgivning til børn og unge samt oplæg for tusindvis af elever, forældre og undervisere over hele landet siden 2007 om børn og unges netliv. “Dit Liv På Nettet” består af undervisningsmoduler til 2.& 3., 4., 6. og 8. klasse. Derudover er der en række tillægsmoduler; Et modul til forældre med børn i 2.-5. klasse, et modul om Gaming målrettet mellemtrins- og udskolingselever, samt et modul omhandlede Hate Speech, som er målrettet udskolingselever.