Bevægelse

Sæt skolen i bevægelse

Dansk Skoleidræt - Hjælp til at sætte skolen i bevægelse.

Som hjælp til at sætte skolen i bevægelse har Dansk Skoleidræt udarbejdet en lang række øvelser, der kan bruges i de forskellige fag, både inde i klasselokalet og ude i skolegården. De fleste øvelser kan med små ændringer tilpasses andre fag og klassetrin. Flere af øvelserne ledsages af en lille film, der viser hvordan øvelsen laves i klassen.

Leg på streg

Leg på streg er et koncept, der har til formål at fremme fysisk aktivitet blandt skoleelever ved hjælp af opstregninger i skolegården.

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Opstregninger får skoleelever til at bevæge sig
Opstregningerne er fleksible og lette at etablere og skal give skolerne mulighed for at igangsætte nye og sjove lege, der kan anvendes i både undervisning, frikvarterer og fritidsordning. Leg på Streg er således en enkel og nem pakkeløsning, der skal være med til at fremme fysisk aktivitet i skolegården. Projektet er målrettet elever i indskolingsklasserne, og opstregningerne er særligt tiltænkt undervisning i fagene dansk, matematik og idræt.

Leg på streg materiale

Materialet i Leg på streg  består bl.a. af skabeloner, inspirationskatalog og aktivitetstaske. Du kan låne skabelonerne til opstregning gratis via dit regionale Center for Undervisningsmidler eller via Kræftens Bekæmpelse.

Leg på streg kurser

På et Leg på streg kursus kan du blive inspireret og få hjælp til at komme godt i gang.

Betydningen af fysisk aktivitet

Bevægelse og fysisk aktivitet har afgørende betydning for udviklingen af børns sundhed, motoriske og kognitive kompetencer, sociale evner samt personlig identitet. Eftersom børn tilbringer det meste af deres hverdag i skolen, er det derfor oplagt at optimere de fysiske rammer i skolegården for at forsøge at øge børns daglige aktivitetsniveau. Almen erfaring hos mange lærere er desuden, at mange børn oplever høj motivation ved læring gennem bevægelse, og der er derfor god grund til at indarbejde bevægelse som en fast del af den daglige undervisning.

Fodbold for dygtigere og sundere elever

Fodbold som middel til at få idræt integreret i undervisningen.

I samarbejde med en fodboldklub i jeres nærmiljø kan I bruge fodbold som et fantastisk middel til at få idræt integreret i undervisningen med dygtigere og sundere elever til følge – og alle kan være med. DBU hjælper jeres samarbejde med klubberne på vej.

FDF's Legedatabase

Leg er vigtig for både børn og voksne.

Derfor har FDF oprettet Legedatabasen. Nok Danmarks største og bedste database over lege.

Se også Løbsdatabasen og Sketchdatabasen

Dansk Skoleidræt

Sæt skolen i bevægelse.

Bevægelse på EMU

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.

Det er en vigtig del af den nye folkeskole, at eleverne i løbet af skoleåret i gennemsnit bevæger sig mindst 45 minutter i løbet af skoledagen.
I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om:

  • Hvad bevægelse i folkeskolen er.
  • Hvad der kendetegner det gode arbejde med bevægelse.
  • Lovgivningen og rammerne for bevægelse.
  • Eksempler fra kommuner og skoler, som har erfaringer med arbejdet.
  • Aktuel viden og forskning inden for området.